Varför fungerar det inte att träna min hund med godis vid hundmöten?

Undrar du varför det inte går att träna en hund med godis vid hundmöten? Därför av den enkla anledning att din hund prioriterar trygghet framför föda för just den aktuella stunden. Mat kan vara värt att döda för men inte att dö för.  Detta är ett helt normalt resonemang för en hund.

Många kursdeltagare tar gärna upp detta med mig vid första träffen. Man har testat detta och ofta blivit tillsagd att det fungerar. Det har forskning och moderna hundtränare sagt osv. Detta kommer från en inlärningsteori som heter operant betingning och specifikt positiv förstärkning. Detta är jättebra och jag använder det själv som en markör vid rätt beteenden vid inlärning i lätta miljöer. Även som verktyg att coacha en hund att göra ännu mer rätt när den är tränad.  Men man glömmer att hunden är i ett känslomässigt tillstånd(osäker/rädd) och inte öppen för att lära sig nya saker vid ett externt hot från omgivningen, dvs en annan hund som närmar sig som är väldigt vanligt i våra liv med våra hundar.

Tänk dig in i hundens situation. Skulle du börja äta när du känner en påtaglig rädsla och är redo att fäktas eller fly? För det är just detta hundar känner. Hunden har avlats i tusentals år för att ha en nära relation med människan. Det är därför en helt ny människa kan kontrollera och börja träna en hund direkt. Detta skulle exempelvis aldrig fungera med en vild varg. Där hade vi fått en situation av fäktas eller fly. Medan hunden kan finna lugn i en okänd människas kontroll. Detta pratas det aldrig om och vi har helt och hållet förlitat oss på känslomässiga träningsmetoder/teorier som gynnar mer oss själva och vår självgodhet.

Tryggheten vi kan erbjuda en hund grundar sig inte i godislydnad utan en relation av respekt, gränssättning och en allmän kontroll en hund kan förlita sig på och falla tillbaka på. När er relation fungerar igen. När du kan få din hund att under kontroll passera eller vänta ut en rädsla så kan jag garantera att hundens sinnen har öppnat sig för föda igen. Men din hund måste känna tryggheten att föda är ett alternativ igen och detta är något du faktiskt kan åstadkomma med kommunikation mellan dig och din hund.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest